Предвижда се значителен износ на пшеница от тазгодишната реколта след жътвата, въпреки огромните колчества валежи, коментират експерти. По всяка вероятност тази година ще бъдат произведени около 5 млн. тона пшеница, което е е почти колкото миналата година, сочи анализ на агроминистерството, пише Investor.bg.

По оперативни данни към средата на юни 2014 г. с пшеница са засети 11,717 млн. дка, или с 2,5% повече, сравнено с оперативна информация за предходната година.

Проверка показва, че посевите са в преобладаващо „добро" до „много добро" състояние, което е с над 4,3 пункта повече в сравнение с миналата година, показва обследването на есенниците преди жътвата, а специалистите  обясняват този резултат с благоприятните агроклиматични условия през по-голямата част на 2014 г. С минерални торове са подхранени около 98% от обследваните посеви, а с хербициди са третирани около 91% от площите с пшеница. Нивите са обработени и срещу болести и вредители.

През 2014 г. делът на третираните площи срещу болести е значително по-висок спрямо предходната година заради относително топлата зима и ранната пролет с чести валежи, които създадоха условия за развитието на вредители.

Така въпреки обилните дъждове в много райони на страната, придружени с градушки, към края на юни общото състояние на есенниците се определя като добро.

59 900 дка са изцяло пропадналите площи със зърнени, зеленчукови и овощни култури, което е сравнително малък дял от засетите ниви. Общият размер на засегнатите площи (включително тези на 100%) е 357 000 дка. По-големи са щетите в областите Видин, Русе, Разград, София - област, Добрич, Ловеч, Монтана, Варна, Шумен, Търговище, Сливен и др. Оценката на пораженията ще продължи и през следващите няколко месеца, но се предвижда неблагоприятните въздействия да окажат сериозно влияние върху реколтата през тази година в количествено отношение, въпреки че полегналите растения затрудняват жътвата.

Производството на пшеница тази година гони миналогодишно ниво и се очаква да достигне около 5 млн. тона, което  надхвърля значително вътрешните потребности на страната и създава предпоставка през маркетинговата 2014/15 година за пореден път да бъде реализиран сериозен износ на пшеница, твърдят експертите от агроминистерството.

Миналата година е бил реализиран значителен износ –  рекорден за последните 15 години. Прогнозира се общият експорт на пшеница и брашно от миналогодишната реколта да бъде с над 1 млн. тона повече в сравнение с предходната пазарна година, надхвърляйки 3,8 млн. тона.

За изтеклата 2013/2014 маркетингова година изкупните цени на пшеница в страната се движат съществено под нивата от предходната година, под влияние на значителното предлагане както в световен мащаб, така и в страната. Така средната изкупна цена на хлебна пшеница за 2013/14 година е 322 лв./тон – със 114 лв./тон, или 26% по-ниска на годишна база, но все пак с около 3% над средното за последните 5 години.

Към днешна датаочакванията са голямото предлагане за износ от Черноморския регион и Европейския съюз да упражнят натиск върху световните цени на пшеница през стартиращата 2014/15 пазарна година. Леки притеснения за смущения в търговията възникват главно от напрегната политическа обстановка в Украйна. Въпреки това очакваното високо световно предлагане дава основание да се прогнозира цените на пшеницата да продължат да се движат под високите нива, достигнати през 2012/13 година.