ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:


В периода 14.07.2014 - 15.07.2014 г., от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Две могили, обл. Русе - фирма "Дан Индъстри" ЕООД.

В периода 14.07.2014 - 15.07.2014 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Батишница, с. Бъзовец и с. Чилнов, обл. Русе.

В периода 14.07.2014 - 15.07.2014 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: обл. Русе - гр. Борово, ТП-12/13/ТКЗС и ТП Дунапрен в с. Батишница.

В периода 14.07.2014 - 15.07.2014 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: обл. Русе - гр. Две могили, трафопостовете ТП СПТУ/Зърнени храни/8/9/16/Металснаб/ХВК/Дружба/ТКЗС/Фуражен цех.

На 16.07.2014 г., от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: обл. Русе - В и К гр. Две могили, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово, с. Батин и с. Обретеник.

На 17.07.2014 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Две могили, обл. Русе - трафопостовете ТП -5/7/11/13.

На 18.07.2014 г., от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: обл. Русе - гр. Две могили, трафопостовете ТП-АПК/Топливо/Тютюневи сушилни/Изкуство/1/2/4/10/12/15; с. Широково, с. Острица, с. Каран Върбовка, с. Кацелово и с. Пепелина.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.