Министри и техните заместници са похарчили 7677,17 лева за командировки през първите три месеца на 2014 година, предаде правителствената пресслужба.
На днешното заседание кабинетът утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2014 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 7677,17 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 737 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 450 лева. За служебно пътуване на областни управители от хазната са похарчени 8783,84 лева.