Изключителен ценен дар получи днес Националният исторически музей /НИМ/ от известния български спортист и колекционер Боян Радев.

По случай 50 годишнината от началото на спортната си кариера, увенчана с две олимпийски и световни титли, Боян Радев се раздели с три огромни мраморни релефа с надписи от края на II в. сл. Хр. Надписите са на латински език и след разчитането им, ще дадат важни детайли от живота в българските земи по време на римската епоха. Идеята на големия шампион за дарението е, че трите релефа са върхът на живота му, каквито са и двете му олимпийски титли. Поради огромните си размери /два от тях са тежки по един тон/, експонатите засега са изложени в двора на музея.