Фирмите у нас предлагат най-много стажантски позиции в сферата на услугите. Проучване на Агенцията по заетостта (АЗ) относно нагласата на работодателите за наемане на младежи на стаж или обучение сочи, че 30% от тях търсят хора именно в този сектор.

Други 11% от компаниите, които търсят стажанти, са в сферата на производството на храни и облекло. 10 на сто от работодателите искат счетоводители, сочи още проучването. Фирмите, които оперират в сферата на строителството и металургията и търсят стажанти са 7% от всички анкетирани. 5 от всеки 10 работодатели пък търсят административни специалисти, както и специалисти по информационни и комуникационни технологии.

В онлайн проучването са участвали над 3 700 фирми от цялата страна като целта е да се проследят нагласите им преди началото на схемата „Младежка заетост“. Тя е първата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г., изпълнявана от АЗ.

Общата й стойност е 35 млн. лв. Първоначално 20 млн. лв. ще бъдат отпуснати от националния бюджет, а на по-късен етап те ще бъдат възстановени от Европейската комисия. „Младежка заетост” ще позволи на около 7 500 младежи на възраст включат в стаж или обучение в реална работна среда.

По-голямата част от участвалите в запитването работодатели – 65%, заявяват, че имат готовност да сключат договори по схемата още през септември 2014 г. Половината от анкетираните работодатели заявяват, че предпочитат да наемат младежи със завършено средно или средно специално образование. От бакалаври се нуждаят 15 на сто от компаниите, а от магистри – 10 на сто, отбелязват от агенцията.