Коалиция за България е изразходвала общо 1 925 614 милиона лева за кампанията си за европейските избори, които се проведоха на 25 май 2014 г.

Собствените средства, които левицата, е вложила възлизат на 1 866 864 лева, а от дарения са получени 55 750 лева. Кандидатите на коалицията за евродепутати също са вложили и свои средства на обща стойност 3000 лева.

Разходите на КБ за медийни услуги възлизат на 1 415 119 лева, в същото време тя не е похарчила пари за социологически проучвания и консултантски услуги. За отразяването на кампанията й в печатните медии са изразходвани 183 949 лева, а в електронните – 1 068 404 лева.

За флаери и диплянки червените са дали 66 711 лева, а за масови прояви 136 685 лева.

ДПС, които заеха третото място, са дали 1 610 078 лева, от тях 496 00 лева са от членски внос, а останалите 1 114 078 идват от държавната субсидия.

Движението не е декларирало дарения. То е похарчило за гориво 70 222 лева и за канцеларски материали 10 286 лева. В графата други материали е посочена сумата от 275 072 лева.

За медийни услуги ДПС е дало 539 946 лева. От тях за печатни издания са отишли 104 550, за електронни медии – 433 069 лева, за националните медии БНТ и БНР съответно – 66 783 лева и 22 584 лева. 277 709 лева са похарчени за други доставчици на аудио-визуални медийни услуги, а електронните издания на вестници и сайтове са получили 2 327 лева. Движението не е давало пари за консултантски услуги и социологически изследвания.

Плакатите на ДПС струват 498 433 лева, а масовите прояви като митинги са излезли на партията 21 850 лева.

Реформаторският блок, който успя да вкара един депутат в Европейския парламент, е похарчил 744 702 лева. От тази сума 670 500 лева са собствени пари на коалицията, а други 33 652 са от дарения.

За кампанията си в медиите РБ са платили 572 156 лева. И тук лъвският пай о тях е отишъл в електронните медии 480 827 лева.