Числата от 90-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 27, 9, 24, 21, 13, 37.

II теглене: 48, 2, 36, 19, 11, 23.

---------------------

6 от 42

I теглене: 9, 33, 26, 22, 11, 13.

---------------------

5 от 35

I теглене: 12, 30, 13, 35, 29.

II теглене: 22, 31, 20, 23, 13.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 7, 5.

Печеливши числа: 1, 6, 8.