Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) поиска от България да промени закона, който предвижда систематично изолиране на затворници, осъдени на доживотен затвор.

Съдиите в Страсбург трябваше да се произнесат по случая на двама осъдени на доживотен затвор – Митко Харакчиев и Людвик Толумов. Двамата излежават присъди за въоръжени грабежи, придружени с убийства.

ЕСПЧ осъди България по двете дела, като счете, че макар изолацията на затворниците да може да бъде оправдана със съображения за сигурност, "този тип мерки не се оправдават в случая на ищците", защото те са били приложени "още с осъждането им" по силата на "автоматичното прилагане" на действащия закон.

"За да приведе в действие коректно настоящото решение, България трябва да промени, за предпочитане по законодателен път, юридическата рамка, уреждаща режима на задържане" на затворниците с доживотни присъди и "най-вече да отмени автоматичното" прилагане на изолацията им, постанови съдът в Страсбург.

Той счете още, че България е виновна и за нечовешко отношение, тъй като осъдила Харакчиев на доживотен затвор без право на замяна, като по този начин го лишила от всякаква надежда за освобождаване в момента на осъждането му. Но осъденият вече може "поне формално" да се възползва от възможността за намаляване на присъдата въз основа на реформа от 2012 г., която открива пътя за помилване от президента, признава съдът.