"Неприемливи и дълбоко укорими са актовете на насилие, насочени срещу човешкия живот, независимо от религиозната и етническа принадлежност", заявяват в декларация от Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България, което остро осъжда проявата на насилие в последните дни.

От мюфтийството категорично осъждат нападението над гражданина Георги Димитров (Метин), над който бе оказана безпощадна и необоснована агресия от граждани в центъра на столицата, както и над Вики, която бе покушена седмица по-рано.

Този акт е своеобразно проявление на призива на крайно националистическите политически формации в страната за обединен отпор.

Силно сме обезпокоени от нарушаване на суверенитета на човешкия живот в следствие на езика на омразата и антагонистичния призив на част от политически обвързаните лица в публичното пространство. Случилото се сериозно компрометира българската толерантност и създава предпоставки за етно-религиозен конфликт сред обществото. Остро осъждаме преследването на хората заради тяхната религиозна и етническа принадлежност. Призоваваме българските граждани, изповядващи исляма да запазят самообладание и да не отвръщат на този акт на явна агресия и нетърпимост, призовават от Главно мюфтийство.

От висотата на своята отговорност пред обществото и отзивчивост към зачитане на човешките права и радетел на хуманизма и свободата, Главно мюфтийство заявява своята позиция на непримиримост към насилието и агресията упражнена над невинни граждани в страната ни. Призоваваме правоохранителните органи и Прокуратурата да предприемат незабавни мерки в борба с ксенофобията и престъпленията от омраза, на които сме свидетели днес, се казва в декларацията.