Рентгеново излъчване на Слънцето с мощност Х бе регистрирано тази сутрин. Това е второто слънчево избухване за последните три дни, съобщават от Института за приложна геофизика на руската служба по хидрометеорология и мониторинг на околната среда (Росхидромет).

Избухване от клас X1.1 бе отбелязано в 9,14 ч. московско време (8,14 бълг.време). Негов източник бе активна област (група петна), разположена близо до центъра на слънчевия диск. От тази област бе и изригването от клас X1.1 сутринта на 8 ноември, уточнява агенцията.

И в двата случая това са били бързи избухвания, които по правило не предизвикват мощни геомагнитни смущения.

Слънчевите изригвания в зависимост от мощността на рентгеновото излъчване се делят на пет класа A, B, C, M и X. Минималният клас е A0.0 като при всеки следващ мощността се увеличава 10 пъти. Изригванията се съпровождат от изхвърляне на слънчева плазма, облакът от която, достигайки Земята, може да предизвика магнитни бури.