Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

• Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

1 технически секретар, средно обр., английски език /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 машинен оператор – шиене на облекла, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 работник по поддръжка на сгради, средно обр. /по чл.52 /2/ от ЗНЗ – временна, сезонна или почасова работа за безработни с трайни увреждания/
1 производител на мебели, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 производител на тестени изделия, средно специално обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 работник озеленяване, средно специално обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 дърводелец, средно специално обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 охранител – невъоръжена охрана, средно обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 бояджия, средно специално обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 водопроводчик, средно специално обр. /по чл.36а от ЗНЗ – продължително безработни младежи до 29-години на непълно работно време/
1 охранител, средно обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 машинен оператор – кроене на плат, основно обр. /по чл.41а от ЗНЗ – на пълно или непълно работно време за чиракуване на младежи до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация/
1 озеленител, основно/средно обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 строителен бояджия, средно професионално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 дърводелец, средно професионално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 електротехник, средно професионално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 общ работник, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 общ работник в шевно производство, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 продавач консултант, средно икономическо обр. /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 шивач, средно обр. /по чл.51 от ЗНЗ - работа на непълно работно време/
1 козметик, средно обр., опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

*****************

6 шлосери настройчици на машини – производство на хартиени опаковки, средно обр., опит
6 продавачи консултанти в павилион, средно обр.
2 помощник-възпитатели в детска градина, средно обр.
30 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 процесен инженер, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит
1 счетоводител, средно/висше икономическо обр., английски език, компютърни умения
2 шмиргелисти в леярен цех, основно обр., опитът е предимство
1 пакетировач на сладкарски изделия, средно обр.
1 работник в сладкарски цех, средно обр., опит
1 икономист плановик, средно/висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, опит
1 търговец на авточасти, средно специално обр., компютърни умения, 3 години опит
1 контрольор по качеството, средно/висше техническо обр., владеенето на английски език, компютърните умения и опитът са предимство
1 технически сътрудник, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство
1 работник – производство на тестени изделия, средно специално обр.
1 технолог конструктор – машиностроене, висше техническо обр. – машинен инженер, компютърни умения – AutoCAD, опитът е предимство
50 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., мин.1 година опит
1 специалист по технически контрол - машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, английският език е предимство, 3 години опит
2 оператори на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр. и опит/висше техническо обр.
1 животновъд – едър рогат добитък, начално обр.
1 заварчик – в химическо производство, средно техническо обр., правоспособност, 5 години опит
1 техник КИПиА – в химическо производство, средно специално/висше техническо обр., 5 години опит
1 специалист по маркетинг, висше обр., английски и руски език, компютърни умения
5 оператори на машина за кантиране в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 механик – производство на стоманени тръби, средно техническо обр., опитът е предимство
2 хигиенисти в ресторант, основно обр.
7 шлосери настройчици – производство на хартиени опаковки, средно обр., опит
2 огняри – котли на твърдо гориво, средно/основно обр., правоспособност
1 работник – машинен разкрой с ЦПУ, средно/висше техническо обр., 2 години опит
1 работник на плетачна машина – производство на индустриални уплътнители, средно обр., 2 години опит
1 организатор на производство, висше техническо обр., 5 години опит
1 матричар – производство на метални изделия, основно/средно обр., опит
1 инженер конструктор – производство на метални изделия, техническо обр., опит
1 технически сътрудник, средно/висше обр., румънски език, 1 година опит
3 опаковачи на чорапни изделия, средно обр., мин. 1 година опит
5 тапицери – мебелно производство, средно обр., мин. 2 години опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално обр., опитът е предимство
1 инженер – цехов технолог, висше техническо обр., компютърни умения, работа с програми за проектиране, 3 години опит
2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално обр., опитът е предимство
1 машинист на багер, основно обр., правоспособност, опит
10 заварчици СО, средно/основно обр., опит
13 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
3 монтажници и 3 комплектовачи – производство на метални изделия, основно/средно обр.
2 борвергисти, средно специално обр., 2 години опит
1 майстор на закуски, средно/основно обр., опит
1 продавач на закуски, средно обр., опит
1 фрезист, средно техническо обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно специално обр., 5 години опит
1 програмист – софтуерни приложения, висше обр. - компютърни умения, програмни езици Access, PHP
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 лекар невролог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар анестезиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар кардиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
1 дизайнер на корпусна мебел, средно/висше обр., компютърни умения – PhotoShop, CorelDraw и 3DsMax, шофьор кат.В, опит
1 технолог в мебелно производство, средно/висше обр., компютърни умения – AutoCAD, опит с пробивни машини с ЦПУ
1 фрезист – мебелно производство, средно обр., опит
16 оператори на дървообработваща машина, основно обр.
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит, за гр.Бяла
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., немски език, владеенето на руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD, 2 години стаж, за гр.Бяла
3 монтажници на корпусна мебел, средно обр., 1 година опит
10 работници – обработване на дърво, средно обр., за гр.Две могили
1 машинен оператор в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и конструиране на мебели
3 шлайфисти, средно обр., опит
1 продавач в бензиностанция, средно обр.
3 шофьори на автобус – превози в страната и в чужбина, кат.Д, средно обр., удостоверение за професионална компетентност
4 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
2 кофражисти, основно/средно обр., опит
2 работници в строителството, основно/средно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
1 готвач, средно професионално обр., 3 години опит
3 сладкари, средно/основно обр., опит
1 чистач, основно обр.
6 сервитьори, средно обр.
1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
1 технолог нормировчик, висше обр. – технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит
1 офис асистент, средно обр., италиански и английски език, компютърни умения
1 инспектор по качеството на продукти, висше обр. – индустриална химия/машиностроене, английски/немски език, компютърни умения, 5 години опит
1 автомонтьор – тежкотоварен автомобил, средно специално обр., 2 години опит
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 технически изпълнител, висше/полувисше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
5 зареждачи – в промишлено производство, основно обр.
2 оператори на пресукваща машина, средно техническо обр., 3 години опит
1 шивач на индустриални облекла, средно специално обр., 3 години опит
1 спедитор в транспортна фирма, средно обр., немски и английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник, средно обр., френски език, компютърни умения, 1 година стаж
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно обр., прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист
10 оператори на машина за производство на филтри за автомобили, средно обр., опит на подобна позиция
2 макетчици, средно обр., работа с поялник
2 електромонтьори, средно технически обр., опит
2 стругаро-фрезисти, средно техническо обр., 5 години опит
3 монтажници на метални конструкции, основно обр.
3 шлосери, средно обр., опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 крояч на банциг – шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор - шевно производство, средно специално обр.
2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно обр., опит
2 работници на преса в кроялен участък, основно обр.
5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.
1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
2 технолози в шевно производство, средно специално обр.
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
15 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
4 кроячи, средно обр., опит
19 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
143 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2  шивачки, основно обр. /за гр.Две могили/
10 машинни оператори на дървообработващи машини, средно обр. /за гр.Две могили/

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.