Числата от 54-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 38, 5, 26, 42, 6, 15.

II теглене: 31, 27, 39, 49, 36, 10.

---------------------

6 от 42

I теглене: 5, 3, 6, 1, 18, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 11, 27, 23, 8, 20.

II теглене: 16, 32, 12, 24, 33.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 3, 7.

Печеливши цифри: 3, 5, 2.