Джакпотът във второ теглене на играта 6/49 на БСТ продължава да расте, след като
в днешния 89-ти тираж нямаше участник, познал числата на късмета. За следващия 90-
ти тираж във второ теглене на 6/49 се очаква да се натрупа джакпот от 1 400 000 лева, а в
първо теглене на същата игра сумата се предвижда да достигне 130 000 лева. В играта 6/42
в неделя се очаква да се натрупа джакпот в размер на 230 000 лева.

За днешния 89-ти тираж числата на късмета в първо теглене на 6/49 бяха 16, 38,
43, 45, 47, 48. За второ тегленe на същата игра беше изтеглена комбинацията от числата
3, 6, 8, 23, 34, 46. За тиража бяха подадени 244 427 броя квитанции, а постъпленията
достигнаха 598 274 лева.

И в играта 6/42 днес никой не уцели печелившата комбинация от числата 4, 7,
22, 31, 35, 36. Квитанциите, подадени за тази игра бяха 104 235 броя, а размерът на
постъпленията за тиража беше 170 939 лева.

В първо теглене на играта 5/35 днес бяха изтеглени числата 4, 6, 7, 20, 23, а във
второ теглене бяха 5, 9, 14, 16, 20. В играта Тото Джокер в днешния тираж бяха маркирани
печелившите позиции 1, 6, 5, а късметлийските цифри бяха 8, 8, 7.

Голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс” в днешния тираж – 10 000 лева, бяха
спечелени от участник, пуснал своята квитанция в Ямбол.