Групата „Кварцверке“ ООД е създадена през 1884 г. като семейна фирма със седалище гр. Фрехен, Германия и с предмет на дейност добив и обогатяване на минерални суровини. Доставя суровини за металургията, производството на стъкло, керамика, хартия, бои и лакове, строителството и химическата промишленост.
До момента на покупката на „Каолин“ АД притежава 23 предприятия в Европа - в Германия, Австрия, Полша, Чехия, Словакия и Русия с 2200 щатни служители.
С придобиването на „Каолин“ АД групата „Кварцверке“ ООД разширява дейността си в България, Сърбия и Украйна и става един от водещите производители на минерални суровини в Европа.
За бизнеса на „Кварцверке“ и за мястото на „Каолин“ в компанията разговаряме с Волф Харлфингер, главен изпълнителен директор на „Каолин“ АД, представител на собственика „Кварцверке“ ООД, Германия.
Това е първото интервю на г-н Харлфингер за българска медия.

- Г-н Харлфингер, „Каолин“ е едно от най-големите дружества в област Русе. Как изглежда ситуацията от тази перспектива? Вървим ли към излизане от кризата?
- Българските добивни предприятия също бяха засегнати от последиците от световната финансова и икономическа криза, но напоследък секторът се възстановява.
Оптимисти сме относно нашата средносрочна и дългосрочна бизнес перспектива. „Каолин“ разполага с висококачествени продукти, стабилни и надеждни контакти с клиенти и силно мотивирано управление. Веднага след като „Кварцверке“ придоби „Каолин“,
задълженията на дружеството към банки бяха намалени с 20 милиона евро, така че финансовото ни положение е изключително стабилно
Съчетанието от фактори - солиден капитал, ноу-хау на продукти и маркетинг, утвърждаването ни като надежден и стабилен бизнес партньор, а особено присъединяването на „Каолин“ АД към мощната германска група „Кварцверке“ разкрива принципно нови шансове и възможности за растеж.
- Какъв е ефектът от закупуването на дружеството от германската компания „Кварцверке“?
- Чрез придобиването на „Каолин“ от страна на „Кварцверке“ ние станахме част от силна и добре развита европейска мрежа. „Кварцверке“ ООД е един от водещите европейски производители на минерални суровини. Обхватът на нейната дейност включва основно добив и преработка на промишлени минерали и по-специално кварцов пясък, каолин и фелдшпат. „Кварцверке“ и нейните дъщерни компании извършват търсене, изследване, проучване, добив и преработка на промишлени минерали в Германия, Австрия, Чехия, Полша, Словакия, Украйна, Сърбия и Русия. През 2014 г. „Кварцверке“ чества 130-та годишнина от основаването си.
От своя страна „Каолин“ АД е важен доставчик в България и в Югоизточна Европа на суровини за производството на стъклени и керамични продукти. Същевременно то е ключов доставчик на материали с приложение в строителството, леярството, десулфорирането на продуктите от горенето и филтрирането на питейна вода. То има дъщерни компании в Сърбия и Украйна. Тази година „Каолин“ празнува своята 90-та годишнина.
Съвпадението на двете годишнини е случайно, но комбинацията е впечатляваща!
Както „Кварцверке“, така и „Каолин“ са имали в миналото и все още имат специфични сфери на специализация, независимо дали са свързани със съответния регион, суровина, продукт или технология. Занапред потенциалът ще бъде развиван заедно, като управленските екипи са декларирали виждането си, че „Кварцверке“ и „Каолин“ ще използват взаимно и ще споделят своя ноу-хау и ще се учат едни от други. Това гарантира, че „Кварцверке“ и „Каолин“ ще пложат основите на едно още по-силно общо сътрудничество. Вярваме, че това е голям шанс за „Каолин“ и за България.
- Има ли „Кварцверке“ някаква връзка с бившите собственици?
- Категорично не. „Кварцверке“ ООД е независима компания и е единствен акционер в „Каолин“. Искам да бъда съвсем ясен: няма каквато и да било връзка с предишните собственици на „Каолин“.
- Колко души работят в „Каолин“ в момента?
- Близо 1000 човека имат сключен трудов договор в българските ни фабрики в Сеново, Ветово, Каолиново, Девня, Игнатиево, Димитровград и Устрем. Заедно с нашите дъщерни компании извън страната и непряко заетите общият брой на персонала надхвърля 1500 души. Ако сметнете и работещите в дружествата на наши подизпълнители, доставчици и партньори
общият брой на семействата, които получават доходи от нас, става внушителен
Това е важно за района.
- Има ли достатъчно добре подготвени и мотивирани служители на дружеството?
- Екипът на „Каолин“ се състои от силно мотивирани и отговорни хора. Всички членове на нашия екип имат една обща амбиция - да превърнат „Каолин“ в едно по-добро и по-успешно дружество. Тази корпоративна култура и ангажираност, заедно с атмосферата на доверие между ръководството и екипа, прави дружеството стабилно и способно да противостои на всякакви удари и предизвикателства.
Политиката на „Каолин“ включва адекватно възнаграждение, своевременно изплащане на заплати, данъци и застраховки, както и предоставяне на допълнителен пакет от социални придобивки за всички наши служители. Спазването на основните човешки ценности, права и свободи на работното място е сред основните приоритети на социалната политика на предприятието и важен елемент от стратегията за корпоративна социална отговорност. В „Каолин“ има изграден център за професионално обучение, който подпомага повишаването на квалификацията на служителите. Ние също така подпомагаме финансово университетското обучение на нашите специалисти.
Годишно отпускаме повече от 10 студентски стипендии по бакалавърски и магистърски програми
В момента в България има дефицит на специалисти. Масовата емиграция на млади и амбициозни хора представлява голям риск за страната. Едно от предимствата, които „Каолин“ АД може да предложи е международната мрежа на групата „Кварцверке“. Ето, аз идвам от Германия, за да работя в България. Същевременно служители на „Каолин“ получават възможности и преминават на друга работа в системата на „Кварцверке“. Това е изключителен шанс за страната, за региона и за „Каолин“ АД в частност: да имат служителите ни възможности за образование и развитие, да получават адекватно и точно възнаграждение, да обменят опит и работят заедно. Напишете го с големи букви:
в „Кварцверке“ и в „Каолин“ уважаваме хората! Те са истинският ни капитал
Следващата стъпка, която планираме срещу проблема с изтичането на квалифицирани кадри от България, е дългосрочна. В сътрудничество с Германо-българската индустриално-търговска камара обмисляме въвеждането в България на така наречената дуална образователна система, включваща практическо обучение и университетско образование, с цел превръщането на България в по-привлекателно място за учене и работа. Тази система бе един от факторите в основата на успеха на германската икономика.
- Всеки бизнес е изправен пред три основни изисквания - редовно плащане на данъци, добра социална политика и отговорна екологична програма. Как „Каолин“ спазва тези изисквания?
- „Каолин“ е доказал, че е коректно дружество с висока социална отговорност и стандарти. Дружеството е един от основните данъкоплатци и работодатели в едни от икономически най-изостаналите региони в България. Там се реализират значителни приходи от концесионни такси в резултат на нашата дейност, което подкрепя местните общини.
Що се отнася до екологичната сфера в „Каолин“ винаги сме се стремили да бъдем „зелена компания“. Може би знаете, че „Каолин“ беше подложен на атаки, които включваха обвинения в увреждане на околната среда. Категорично заявявам, че всички подобни обвинения са неоснователни.
Ние приемаме отговорността ни към опазването на околната среда много сериозно и в това отношение не правим компромиси
Знаете ли, че централата и главната кариера на „Кварцверке“ в Германия се намират по права линия на 20 км от катедралата в Кьолн? Както Кьолнската катедрала е световна културна забележителност, така и рекултивацията, извършвана в централните съоръжения на „Кварцверке“ може да се счита за забележителен проект, който успешно и икономически ефективно съчетава добивна дейност и опазване на природната среда.
- България добро място ли е за бизнес? Какво е впечатлението ви от контактите с администрацията на местно и държавно равнище?
- Правенето на бизнес в България в сегашно време е едновременно перспективно и предизвикателно. „Каолин“ АД е вътрешно стабилно дружество, но бизнес средата е увредена от бизнесмени и политици, които са убедени, че единствената цел на бизнеса е бързата печалба. Поради тази причина хората, а понякога и институциите, биват подвеждани от празни обещания.
Вярвам, че
България и нейните общини трябва внимателно да преценяват качествата на партньорите, с които искат да работят и предприятията, които подкрепят
Етичните стандарти и професионалният опит следва да се разглеждат като решаващи фактори, когато се определя дали дадено предприятие може да осигури устойчив растеж и дългосрочна перспектива за гражданите на България и нейните региони.
В областите, в които „Каолин“ работи, отношенията ни с публичните и частните партньори почиват върху доверие и честност, което служи като основа за дългосрочно и надеждно партньорство. Вижте, след като „Кварцверке“ ООД е от 130 години, а „Каолин“ АД работи от 90 години на пазара, това може да означава само едно: ние държим на думата си! И това е една от големите причини да сме успешни.