Интернет е изправен пред сериозни заплахи в следващите десет години, предупреди Pew Research Center в нов свой доклад за развитието на глобалната мрежа. Най-голяма тревога след експертите предизвикват действията на правителствата по отношение на сигурността и политическия контрол.
Налице са опасения, че ще се засили цензурата, вкл. блокирането и филтрирането на съдържание, както и, че интернет ще се „балканизира” и сегментира. Доверието в мрежата ще намалява с огласяването на нови факти за следене на потребителите от страна на правителствата и корпорациите.
Комерсиализацията, от друга страна, ще влияе върху архитектурата на интернет и потоците на информация в мрежата, което застрашава съществуването на отворената структура на онлайн средата. Опитите за решаване на проблема с излишъка от информация могат да доведат до обратен ефект и фактически да разрушат структурата за обмен на съдържание.
Над една трета от анкетираните (35%) потребители смятат, че общуването и обменът на съдържание в интернет ще се влошат към 2025 година. Останалите 65% са оптимисти за бъдещето на глобалната мрежа, установява проучването Pew Research Center Internet Project.