Италианците са на път да задминат американците по осиновяване на български деца. Въпреки че според последните статистики жителите на САЩ преобладават в осиновяването на нашенски деца, италианците са втори в класацията и не е изключено те да заемат призовото място, пише „Новинар".
Имало дори случаи, в които чужденците се оплаквали, че нямало достатъчно предложения и трябвало да чакат прекалено дълго време, за да изведат от България нашите деца.
Досега процедурата по осиновяване от чужденци предвиждаше задължително да има 5-дневен контакт между осиновителите и детето, което ще напусне родината си. Едва след това се изготвят доклад, снимков материал и други материали, според които се оформя профилът на семейството и детето. Не липсвали и случаи обаче, когато потенциалните родители не са се явявали на тази среща, а са упълномощавали службата, фондацията или институцията, която се грижи за детето, да осъществят контакта. Обикновено причините за това са най-често здравословни проблеми или някакъв друг вид препятствия. Подобни случаи е имало през 2005 г., дори и преди две години.
Нова Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания обаче предвижда чужденците да не могат да осиновяват български деца, преди задължително да са се срещнали с тях.