Около 500 лекари годишно напускат България. Това стана ясно по време на доклада, който изнесоха от БЛС, при връчването на годишните стипендии за млад лекар.

"В момента младият лекар, ако намери възможност и шанс, а това вече не е никак трудно, защото името на българския лекар вече се утвърди в Европа, напуска страната. Нашите лекари са признати като добри специалисти и търсенето им става все по-активно. Всеки месец пристигат различни организации, които искат да наемат млади лекари. Когато млад специалист замине в Германия, например, той на първо място получава безплатен езиков курс, през това време му е осигурено жилище и започва веднага специализация. Междувременно получава заплата между 2500 и 3000 евро, а в България трябва да си плати специализацията, ако не е държавна поръчка", заяви председателят на БЛС Цветан Райчинов.

Според Райчинов вече изтичат всякакви специалисти, а тези по патоанатомия и педиатрия са пред колапс, анестезиология, образна диагностика - също.

Стипендията, която дава БЛС, се отпуска на конкурсен принцип. Тя е едногодишна, в размер на 400 лв. месечно, но се работи в посока да стане за целия период на специализация. В началото на инициативата, стипендии са получавали 16 млади лекари. Гордостта на БЛС е, че тази години те са 56, а всяка година за стипендията кандидатстват около 100 човека. От БЛС имат предложения за промени.

"За съжаление всичко старо е отричано, но младият лекар започваше работа веднага и започваше специализация, без да полага изпит. Ние предлагаме към стария вариант да се добавят две нови точки - да има лично отговорен обучаващ, а на втората година - да се дава преценката дали лекарят е подходящ, за да продължи специализацията. Второто, което БЛС предлагаме като допълнение към стария вариант е, ако специализантът продължи, обучаващият да се яви на изпит заедно с ментора си и да има лична отговорност за това, че го е обучил и му е дал най-доброто", каза още Цветан Райчинов.

Райчинов не вижда причина за дискриминация на младите лекари.

"Може би, защото са финансово затруднение за болниците, но все пак тези хора ще работят. Обучителят също ще трябва да получава допълнително възнаграждение, а все пак е шанс да задържим тези хора и не е толкова голяма тежест за системата. В най-зле платените страни в ЕС, млад лекар започва да получава заплата от около 1500 евро.", допълни председателят на БЛС.

Зам.-председателят на БЛС Юлиян Йорданов представи статистика, според която лекарите в България през 2008г. са били 35039, докато през 2012г. те са намалели с близо 4 хиляди. Според данните, които той изнесе, близо 70% от български лекари са на възраст над 46г., а това ще доведе до сериозен дефицит след 5-6 години. Най-много лекари са концентрирани в градовете, в които се изучава медицина. Причините, поради които лекарите напускат страната са, че в чужбина получават по-доброто възнаграждение, реализацията, благополучието и стремежът към преодоляване на трудности, условията на труд. Неприключилата и вечна здравна реформа също е една от важните причини за напускането на България от млади лекари.

"Ние сме настоящето и малко клоним към миналото, но вие сте бъдещето и аз вярвам, че ще докажете, че българският лекар умее. Вие ще носите гордостта на българските лекар. Надяваме се, докато завършите специализацията си, държавата да осигури по-добри условия за работата ви. Парите от стипендията не са малко, но не са и много, но ви поздравявам, че сте ги заслужили". С тези думи се обърна д-р Райчинов към тазгодишните стипендианти, а след това тръгна към НС, където "продължава борбата за бюджета".

"Ние се занимаваме с това, което трябва да бъде държавна политика, но най-добрата инвестиция в българското здравеопазване са лекарите, защото и най-доброто лекарство не е ефикасно, ако няма лекар, който да го приложи правилно", заявиха от Асоциацията на иновативните фармацевтични компании.

"Решението за потъването на парите на НЗОК можеше да стане и без подписа на представителите на БЛС. Първоначалната уговорка е била парите, които се пренасочват от здравната каса, да бъдат върнати обратно, като това стане за срок от 3 години. След това е оказало, че това няма как да стане и тогава д-р Райчинов е скъсал документа, на който се е подписал", заяви заместник председателят на БЛС Юлиян Йорданов.

Запитан дали от БЛС ще сезират прокуратурата по този въпрос, д-р Йорданов отговори, че това трябва да е обосновано, а няма точка, по която да бъде направено в момента.