Отдел "Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите" при Върховна административна прокуратура възложи съвместни проверки във всички социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати на територията на цялата страна, съобщават от прокуратурата.

Мярката се налага поради постъпили във Върховната административна прокуратура данни за фрапиращи нарушения в Социално-педагогическия интернат в с. Стралджа, област Ямбол и за омаловажаване на причините, обуславящи извършването на тези нарушения.

Проверките ще бъдат организирани от окръжните прокуратури в Сливен, Ямбол, Силистра, Разград , Плевен, Габрово и Пазарджик. Съответните териториалните отдели на Държавна агенция за закрила на детето, Регионалните инспекторати по образованието, Регионалните здравни инспекции, Дирекциите "Социално подпомагане", Областните дирекции по безопасност на храните и Агенция за държавна финансова инспекция, в рамките на своите правомощия , по указание на Върховна административна прокуратура ще проверят спазват ли се законите и актовете по прилагането им в социално-педагогическите интернати в с. Варненци, обл. Силистра, с. Драгоданово, обл. Сливен и с. Стралджа, обл. Ямбол, както и във възпитателните училища-интернати в с. Завет, обл. Разград, с. Подем, обл. Плевен, с. Керека, обл. Габрово и град Ракитово, обл. Пазарджик.