Около 211 000 души са лишени от възможността да получават адекватна спешна помощ, защото трябва да чакат за линейка повече от 30 минути. По-голямата част от населението на страната (58%) е на разстояние до 20 минути от филиал за спешна медицинска помощ, а 27% чакат между 20 и 30 минути. Тези данни са записани в проекта на Стратегията за развитие на Спешната помощ медицинска помощ в България до 2020-та година.
Спешната помощ в България разполага с 357 мобилни екипи, от които реанимационни са 75. Средно по една линейка се пада на един град. Един екип за първа помощ обслужва 27 хиляди души, а един реанимационен екип – между 42 и 210 000 души. Най-голям е недостигът в Бургас, Пловдив и Велико Търново.

2/3 от лекарите в Центровете за спешна медицинска помощ са без специалност. В общо 31 филиали за спешна медицинска помощ не работи нито един лекар.

Основната тежест на дейността се поема от среден медицински персонал. Липсата на компетентни кадри води до хипердиагностика и неправомерни разходи на медикаменти и консумативи, се посочва още в стратегията.

Средният разход за спешна помощ на човек е 5,75 лв. Средната стойност на медикаменти за един преминал болен за 2012 г. е 2,09 лв.