По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2013 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец, съобщиха от НСИ.

През септември 2013 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 6.2% спрямо същия месец на предходната година.

През септември 2013 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.7%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.1%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.6%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.5%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.3%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.5%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.7%, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.6%.

През септември 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. оборотът нараства във всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 27.6%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 13.0%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.0%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 7.3%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 5.0%.