Мониторингът на водите за къпане в България, извършен от регионалните здравни инспекции (РЗИ) във Варна, Добрич и Бургас показва, че микробиологичните показатели са в съответствие със задължителните и дори с по-строгите препоръчителни изисквания към качеството на водите за къпане.

Това съобщават от Министерство на здравеопазването във връзка с обилните валежи през май и юни и възникналата извънредна ситуация в района на Варна и други райони в страната и предприетите действия по отношение на евентуален риск от влошаване на водите за къпане. Къпането в тях не представлява риск за здравето за населението и туристите, летуващи на българското Черноморие, категорично се експертите от регионалните здравни инспекции на база получените данни.

Резултатите от проведения мониторинг от трите РЗИ не показват съществено отрицателно повлияване качеството на водите за къпане като цяло, вследствие обилните валежи през тези месеци, посочват от министерството.

До настоящия момент единствено при извършен анализ на проба вода от 30.06.2014г. от една зона за къпане - Офицерски плаж, гр. Варна е констатирано надвишаване на нормите, поради което веднага след получаване на резултатите, РЗИ Варна е наложила временна забрана за къпане в тази зона и своевременно е уведомила за това населението, областните и общински власти. При подобряване качеството на водите за къпане, доказано с лабораторен контрол, къпането в тази зона отново ще бъде разрешено. От РЗИ-Варна подчертават, че в тази зона за къпане и друг път са констатирани проблеми с качеството на водите за къпане, а причината за това е т.нар Шоръков канал.

Пробите морски води от съседните зони за къпане в района на гр. Варна ("Бриз-3 Буните", "Централен плаж", "Южен плаж" и кв. "Аспарухово"), не показват отклонения от задължителните изисквания, и използването им за къпане не представлява опасност за здравето на хората.

Министерство на здравеопазването опровергава появили се в медиите информации за опасността от заразяване с хепатит А при ползването на водите за къпане. Съгласно съвременните разбирания и насоките на Световната здравна организация относно безопасността на природните води рискът от замърсяване с хепатит А е нисък и такава възможност съществува само при много голямо замърсяване на водите за къпане с отпадъчни фекално-битови води. От здравното министерство са категорични, че такова замърсяване не е налице в зоните за къпане по българското Черноморие.

Министерство на здравеопазването не е давало препоръка хората и туристите, които ще почиват на българското Черноморие, предварително да се имунизират срещу хепатит А и категорично отхвърля такава необходимост. От здравното министерство посочват, че ще продължат да извършват необходимия мониторинг на качеството на водите и в случай на необходимост ще дадат съответни указания и ще информират своевременно населението и летуващите на българското Черноморско крайбрежие туристи, както и компетентните органи и други заинтересовани лица и институции за предприемане на съответни мерки.