Fibank ще възстанови загубените лихви по депозити, съобщиха от банката.

В съобщение на онлайн страницата си от Първа инвестиционна банка заявяват, че уважават всичките си клиенти и ценят тяхното доверие, спечелено през 20-годишната история на финансовата институция.

"С нашите клиенти сме пораснали заедно, учили сме се един от друг и заедно сме преодолявали различни предизвикателства на времето и средата.

Безпрецедентната криминална атака срещу стабилността на банковата система и Първа инвестиционна банка подложи на изпитание доверието към банките и много клиенти бяха принудени да изтеглят своите спестявания и загубиха натрупаните лихви.
Fibank (Първа инвестиционна банка) не иска да печели от страха на хората, защото те бяха употребени и затова ще им възстанови загубените лихви по изтеглените депозити на тези клиенти, които се върнат при нас.

Нашето предложение важи до 31 юли 2014 г.", се казва в съобщението.