Днес Министерството на образованието и науката трябва да обяви второто класиране за прием в гимназиите. Резултатите ще бъдат публикувани в интернет на сайта на министерството и на регионалните инспекторати, а до 18 ч. списъците ще бъдат разлепени в училищата.

Документи за второто класиране се подаваха от 27 юни до 1 юли, след като първото излезе на 26 юни. Желанията не могат да се пренареждат, приемът може да върви само нагоре по списъка, подаден първоначално от кандидатите.

Записването след второ класиране е от 7 до 9 юли. Необходимите документи са: заявление по образец, удостоверение за завършен седми клас и медицинско свидетелство, когато специалността го изисква.

Ако не се запълнят всички места, ще бъде обявено и трето класиране.