Числата от 53-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 4, 9, 37, 7, 38, 2.

II теглене: 43, 25, 6, 35, 10, 12.

---------------------

6 от 42

I теглене: 17, 9, 19, 29, 20, 1.

---------------------

5 от 35

I теглене: 19, 7, 29, 32, 34.

II теглене: 16, 27, 30, 18, 29.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 8, 3.

Печеливши цифри: 3, 8, 3.