Няма проблем с моя фирма и категорично нямам лична фирма. Това заяви на пресконференция министърът на земеделието и храните Димитър Греков.

Греков уведоми, че само пет члена от Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" са присъствали на заседанието, което е довело до невъзможността то да се проведе. Земеделският министър насрочи следващото редовно заседание за 7 юли.

"Това е нова покана за всички тези, които не присъстват. Втори месец не сме провеждали заседание, безпрецедентна е липсата и участието на изпълнителния директор на фонда, това не се случвало никога във времето, имаме писмо от него", подчерта земеделският министър.

"Питал съм, непрекъснато съм се обръщал с молба за съдействие, за информация. Тук не става въпрос за прерогатив, нещо по-бързо да минава. Въпросът е това, че трябва да се помогне и по-бързо тези хора да си получат средствата, обясни Греков и добави, че в никакъв случай не е проблем негова фирма, която нямам. "Това категорично го заявявам, нито членове на моето семейство", повтори той.

Земеделският министър информира, че в момента е направена справка на около 30 общини, която в понеделник най-вероятно МЗХ ще предостави, както и на много други земеделски производители, които не са си получили средствата. "При нас ежедневно идват хора и министърът е този, който трябва да помогне, онази връзка, която е необходима да направи с фонда да им помогне, за да може да си придвижат съответните проекти. Тук не става въпрос за някакъв натиск", подчерта Греков.

"Ужасяващо е забавянето на Мярка 121, която е закъсняла с повече от три пъти. 11 месеца се бавят тези проекти, които трябваше досега да бъдат дори изпълнени, а не са приключили", заяви той.

Земеделският министър обясни, че по правилника на УС на ДФЗ, всяка година до 30 март трябва да се предостави отчет на Държавен фонд "Земеделие" пред УС, а такъв няма. Той обясни, че най-важното е, че УС няма кворум, защото това важно се превръща в беда за българските земеделски производители, а сега е времето те да получат тези средства. "Бавим ги повече от два месеца, но вината не е на тези, които тук присъстват, а на тези, които ги няма", уточни той.

Преди това Марияна Николова, директор на Дирекция правни въпроси към МЗХ уведоми, че по доклад на Правна дирекция точки от дневния ред на заседанието на УС на ДФЗ се обсъждат с Дирекция правна предварително и се докладват на председателя, тоест на министър Греков. Николова обясни още, че първа точка, която е била предвидена за разглеждане от дневния ред е била "Справка за получено възнаграждение-допълнително материално стимулиране и премии на изпълнителния директор на ДФЗ, зам.-изпълнителните директори и директорите на дирекции в Разплащателна агенция". Вместо доклад, обаче днес министърът е получил докладна записка, подписана от изпълнителния директор на ДФЗ Мирослав Николов със становище, по което той категорично отказва предоставянето на тази информация на министърът с правно мотивирани мотиви, според неговите юристи.

В мотивите се посочва, че министърът на земеделието и храните в качеството му на председател на УС на ДФЗ и самият УС като колективен орган на управление на фонда, нямат нормативно регламентирано правомощие нито е Закона за подпомагане на земеделските производители, нито в Устройствения правилник на ДФЗ, за да изискват справка-отчет от изпълнителния директор на ДФЗ за полученото допълнително възнаграждение за постигнати резултати от изпълнителния директор на ДФЗ, зам.-изпълнителните директори и директорите на дирекции.

Незаконосъобразното предоставяне на справка за полученото възнаграждение за постигнати резултати от директора, зам.-директора и директори на дирекции би довело до ангажирането на личната ни, административна наказателна отговорност. Следва да бъде отчетено, че отговорността за разходването на бюджета на ДФЗ е лично за изпълнителния директор, в тази връзка отговарям за законосъобразността на изразходване на средствата, за предоставяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати, както за посочените служители, така и за цялата администрация, се казва още в тях.

Николова бе категорична, че УС има право да получи справка и да бъде информиран за получените възнаграждения и това не е незаконосъобразно.