Националната електрическа компания (НЕК) обмисля да заведе арбитражни и съдебни искове срещу трите регионални доставчика на ток в България - ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-про". Това пише в днешния си брой "Капитал Daily",като се позовава на решение, с което НЕК възлага на адвокатското дружество "Иванов и Нешев" да представлява енергийната компания в трите процеса.
Причината са фактурирани стари вземания, които електроразпределителните фирми не са покрили.
Адвокатите са наети за "завеждане на искове за фактурирана и неплатена цена за пренос на върнатата от електроразпределителната в електропреносната мрежа електрическа енергия". Става дума за част от количествата енергия, подадени от преносната към разпределителните мрежи, които се връщат обратно към НЕК и за които не е платена цената за пренос. Проблемът се дължи на непостоянната работа на централите на възобновяеми източници. Претенциите на държавната компания се отнасят за периода от септември 2012 до август 2013 г. , след което извършените услуги са заплащани от ЕРП-тата.
Исковете все още не са заведени официално.