През месец юли в Космоса ще стартират два нови експеримента с апаратура, разработена с участието на учените от секция "Слънчево-земна физика" на Института за космически изследвания при Българска академия на науките, съобщиха от БАН.
Единият експеримент ще започне на 19 юли и ще се реализира чрез спектрометър-дозиметъра на космическа радиация РД3-Б3, който ще бъде внедрен на космическия кораб "Фотон М" №4. Приборът е разработен заедно с Института по медико-биологични проблеми на Руската академия на науките (РАС) по програмата за фундаментални космически изследвания между БАН и РАС. С него ще се изследва натрупването на дозата от космическо йонизиращо лъчение в спътника, на който ще се намират и биологични обекти. Биологичната част от мисията на "Фотон М" №4 включва тритони, с помощта на които ще се изследват последиците от микрогравитацията върху тялото на възрастни животни, а също така и тяхното сексулно поведение и ембрионално развитие. В момента на космодрума "Байконур" се подготвя стартът на космическия кораб "Фотон М" №4.

Вторият експеримент ще стартира на 24 юли 2014 г. с изстрелването на нови модули на платформата EXPOSE-R2 от космодрума "Байконур", която ще бъде инсталирана на Международната космическа станция на 21 август 2014 г. На платформата ще се провеждат експерименти с химически и биологически обекти, при които ще бъде изследвано въздействието на условията в открития космос в продължение на година и половина, след което ще бъдат върнати на Земята. Сред апаратурата на платформата EXPOSE-R2 ще бъде и приборът R3DR, който представлява миниатюрен спектрометър на дозата космическа радиация. Той е разработен през 2007 г. от български учени съвместно с Университета в Ерланген, Германия.

Приборите, с помощта на които ще се осъществяват двата космически експеримента, са разработени от екип от учени от секция "Слънчево-земна физика" на Института за космически изследвания – проф. дфн Цветан Дачев, гл. асистент Борислав Томов, гл. асистент Юрий Матвийчук и инж. Пламен Димитров.