Извън всички популистки нападки предприехме конкретни мерки и резултатите са видими. Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Терзиева подчерта, че за едногодишния период на управление МРР е постигнало резултати и каза, че е доволна от работата на целия екип на министерството.

Със сигурност към днешна дата МРР не е министерството на магистралите, заяви Терзиева и припомни, че ведомството е работило за подобряване на пътната инфраструктура, реформата във ВиК сектора, както и за намаляване на различията между регионите. "При инфраструктурните проекти приоритет бе ремонтът на второкласните и третокласни пътища. Всички сме свидетели как през последните 4 години се задълбочиха диспропорциите при регионите. Всеки извън София вижда и усеща тази пропаст, защото не се отделяха почти никакви средства от държавния бюджет за малките пътища, а ние обърнахме тази тенденция в полза на хората", подчерта Терзиева.

Като първа стъпка в тази посока тя посочи осигуряването на 50 млн. лв. от Публичната инвестиционна програма на правителството за ремонтирането на 250 км. пътни отсечки в цялата страна. "Над 35% от второкласната и третокласна пътна мрежа са в окаяно състояние и затова тази политика трябва да продължи", каза регионалният министър.

Тя подчерта, че от началото на мандата за завършени пътища с обща дължина от 1355 км., на стойност от 871 млн. лв. В процес на изпълнение са близо 900 км., които са на стойност над 1 млрд. лв. По различните европейски програми е завършила рехабилитацията на 270 км. второкласни и третокласни пътища и продължава рехабилитацията на още 120 км.

Продължава и рехабилитацията на 500 км. транзитни пътища и се провеждат търгове за рехабилитацията на над 50 км. от АМ "Тракия". Тази неделя предстои да бъде пуснат и обходният път на Враца. Освен това започва строителството на обходния път на Монтана, както и ремонтът на виадуктите на магистралите "Хемус" и "Тракия". Като положителна стъпка тя отчете и започналото изграждане на Северната скоростна тангента. По отношение на АМ "Струма" Терзиева обясни, че се финализират разширените идейни проекти. Работи се и за доизграждането на АМ "Хемус".

"Вече търгове на най-ниска цена не съществуват, защото това доведе не само до закъсняване на работата, но и до декапитализирането на строителни фирми и компромиси с качеството", заяви регионалният министър.

"Започнахме дълго отлаганата реформа в сектор ВИК. За целта разработихме стратегия и направихме и промени в Закона за водите. За пръв път от 20 годни започна да се инвестира и в рехабилитацията на язовирите", подчерта Терзиева и допълни, че в момента се проектира язовирът в Трявна, тече рехабилитацията на яз. Студена, а до 2017 г. за поддръжка и ремонт на язовирите са заделени 120 млн. лв.

За тази година са осигурени 20 млн., които ще отида за справяне с безводието на места с нарушено водоснабдяване, където живеят близо 300 хил. души. Знаков обект е този в гр. Омуртаг.

"Спасихме и проекта за енергийно обновяване на българките домове, тъй като 2 години след стартирането му не бе санирана нито една сграда. Благодарение на нашия екип, по тази линия спасихме близо 50 млн. лв. по ОПРР, а тази година близо 60 сгради ще бъдат санирани", каза регионалният министър и допълни, че екипът й е работил за децетрализацията и намаляването на различията между регионите. За целта е изготвена и карта за децентрализацията.

По отношение на ОПРР Терзиева заяви, че е предотвратен рискът от загуба на 250 млн. лв., като това се е случило чрез включването на проекта за Северната скоростна тангента. По оперативната програма са сключени са договори за над 3 млрд. лв. За новата ОП "Региони в растеж" регионалният министър подчерта, че продължава отстояването за включване на 67 града, които са доказани със специален стратегически документ.

"Рестартирахме политиката за брегоукрепването и предстои започването на 2 проекта за укрепителни мерки край Поморие, Русе и Силистра", заяви Терзиева. Тя обясни, че вече има Национална програма за ограничаване на свлачищата. Изработва се и методика за оценка на геоложкия риск. "Това е основа, която липсваше години наред", категорична бе Терзиева, според която България няма загуби по програмата за трансгранично сътрудничество. Договорено е и създаването на нова програма Балкани – Средиземноморие, която ще стартира заедно с новия програмен период.

Що се отнася до плажовете МРР е успяло да промени Закона за устройство на черноморското крайбрежие и след 15 юли ще бъдат обезпечени 13 морски плажа с охранителна дейност. Терзиева подчерта, че в ГРАО са работили и за намаляване на административната тежест за гражданите.

Регионалният министър увери, че след оставката на правителството няма да има забавяне на важни проекти.