Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме, предаде репортер на БГНЕС.

Промените имат за цел да разрешат възникналите в процеса на работа казуси в прилагането на закона, което ще доведе до увеличаване броя на отпуснатите кредити и ще допринесе за разширяване на достъпа до висше образование.

Предлага се и изменение в Закона за НАП, обусловено от необходимостта да се определи редът за осъществяване на вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Измененията и допълненията са обсъдени с Асоциацията на банките в България и банките, подписали типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с министъра на образованието и науката, НАП, МФ, Националното представителство на студентските съвети и Докторския съвет към БАН.