Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) намали наложеното от Висшия съдебен съвет (ВСС) дисциплинарно наказание на съдия Мирослава Тодорова, като редуцира срока на понижаването ѝ в длъжност съдия в Софийския районен съд (СРС) от две години на една година.

Съставът на ВАС с председател съдия Александър Еленков реши, че наложеното на Тодорова дисциплинарно наказание "по вид съответства на тежестта на нарушението и предизвикания от него обществен отзвук, но по размер е прекомерно тежко с оглед на високата индивидуална натовареност на съдия Тодорова през процесния период и останалите обстоятелства, при които е извършено нарушението". В този контекст съставът излага подробно всички обстоятелства, свързани с дългата дисциплинарна одисея на съдия Тодорова, започнала още през 2011 г., както и обстановката, в която тя се развива, съобщава "Правен свят".

Наказанието на съдия Тодорова е за забавени мотиви по две дела и бе наложено с решение на ВСС от 10 април т. г. в хода на повторна процедура по дисциплинарно наказване, след като ВАС веднъж отмени дисциплинарното й уволнение и върна преписката на ВСС за ново произнасяне.