Жителите на селата са по-оптимистични за финансовото състояние на домакинствата си през следващите 12 месеца, докато населението в градовете очаква влошаване. Това показа анкета на Националния статистически институт за промяната в настроенията на потребителите през октомври спрямо три месеца по-рано.

И в градовете, и в селата хората не виждат промяна в личните си бюджети през последната година, но ако в градовете очакват влошаване занапред, то в селата, обратното, прогнозират подобряване.

През октомври 2013 г. общият показател на доверието на потребителите намалява с 0.9 пункта спрямо равнището си от юли, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население, поясняват статистиците.

В същото време общата оценка е, че икономическата ситуация през последните дванадесет месеца се подобрява и това ще продължи и през следващата година.

Въпреки отчитаната през последните месеци дефлация потребителите продължават да смятат, че през последните дванадесет месеца цени растат, но опасенията им за поскъпване през следващите 12 месеца отслабват.

Най-големият страх за бъдещето е безработицата - повечето хора смятат, че тя ще продължи да нараства.

Анкетата показва, че, от една страна, хората не смятат, че сега е подходящо време да се спестява, но в същото време и не планират големи покупки и ремонти.