Когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се удържат две трети от дневното възнаграждение.

Това се предвижда в промените в правилника за дейността на НС, който депутатите приеха.

В НС имаше четири предложения за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание - два от депутатите от "Атака", един от председателя на НС Михаил Миков, друг от зам.-председателите на НС Христо Бисеров и Мая Манолова.

Народните представители приеха промени, които предвиждат Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения да осъществява парламентарно и гражданско наблюдение върху дейността на държавните регулаторни органи. Комисията ще организира публични обсъждания по важни проблеми, свързани с осъществяване на функциите на тези органи. Въвеждат се и срокове за разглеждане на годишните доклади на институциите на отчет пред Народното събрание. Парламентът ще може да изисква доклад по отделни въпроси по предложение на постоянните комисии или на една пета от народните представители.