Удължават срока за осребряване на лихвоточките до края на ноември 2016г. Това стана ясно след като парламентът прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Има два проекта за изменения в този закон, единият е на ГЕРБ, а другият на БСП още от юли месец. И двата предвиждат удължаване на срока до края на ноември 2016г., за да не се ощетят правата на хората с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Двата законопроекта бяха приети от бюджетната комисия на НС миналата седмица на първо четене.

Според сега действащия закон срокът, до който могат да бъдат компенсирани хората притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище е до 21.11.2013 г. Така условието, за не загубят правата си е до тази дата да са купили или да са започнали строеж на жилище. Така не всички биха могли да осигурят пари за придобиването или изграждането на жилищен имот, за който да бъдат компенсирани. Според вносителите на промените справедливо, логично и правилно, както и юридически обосновано е на тези правоимащи лица да се удължи срока до 30.11.2016 г. Това е шест години след одобряването на последните окончателни списъци. Такива права имат 59 861 българи. Така ако депутатите не направят бързо това изменение тези близо 60 000 българи и техните семейства ще останат ощетени.