576 нарушения са констатирали проверяващите от Инспекцията по труда през май, докато са извършвали 154 проверки във фирми и предприятия. 340 от нередностите са свързани с условията на труд, а останалите 236 - с нарушения в трудовите правоотношения, каза главният специалист в инспекцията Деница Стоянова. Два акта са съставили проверяващите на служители в инспектираните фирми, тъй като не били представени документите, които поискали контролните органи. През миналия месец заради нарушения са спрени от работа един изкоп на строеж, подвижни лампи и електрическо табло, тъй като част от него била изгоряла.