Такса "смет" няма да се плаща, когато имотът не се ползва целогодишно, решиха депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси. Депутатите одобриха предложението на народния представител от ДПС Йордан Цонев такса "смет" да не се събира за имоти, които не се ползват през цялата година, и за които е подадена декларация от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.

Народните представители подкрепиха и предложението на Министерски съвет такса "смет" да не може да се определя на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарна цена. Точно този текст обаче ще влезе в сила от началото на 2015 година.

Прие се и идеята на Министерски съвет да не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставяне на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. Проблемът е, че се начислява "такса смет", коментира Йордан Цонев и попита каква е данъчната оценка на "Света София" или на храм-паметника "Александър Невски", на базата, на която тези храмове плащат за извозване на боклука. В момента по-малко от 1/3 от храмовете са освободени от "такса смет" с решение на общински съвет, отбеляза той.