Банковата система в България като цяло е стабилна, въпреки масовото изтегляне на спестявания от две банки, съобщи официален представител на Международния валутен фонд и ръководителят на австрийската Централна банка.

"Масовото изтегляне на пари от банките беше предизвикано от есемес-и и не беше свързано със скрити проблеми с банковата система, която е добре капитализирана и ликвидна. Имаше също така заем от ЕС", заяви Бас Бакер, ръководител на мисията на МВФ в Австрия, на пресконференция във Виена.

Гуверньорът на Австрийската национална банка Евалд Новотни възприе същата линия и заяви, че австрийските банки, които са едни от най-големите кредитори в Централна и Източна Европа, не са засегнати.

"Това не е систематичен проблем на българската банкова система. Това е проблем на конкретни банки и в действителност виждаме придвижване на депозити от тези банки към банки австрийска собственост", каза Новотни на пресконференцията. Уникредит банк Аустрия и Райфайзен банк интернешънъл са големи играчи в България.