България е на едно от средните места в Европа по коефициент на интелигентност (IQ) с 96 точки.

В класацията след нас са Румъния, Сърбия, Хърватия, Македония, Турция, Босна и Херцеговина и Албания, която е на последно място с 83 точки. Гърция е една позиция преди нас с 97 пункта.

Страната с най-висок коефициент на интелигентност е Финландия със 103 точки, следвана от Великобритания и Холандия със 102 пункта. Швеция, Италия, Исландия, Швейцария и Австрия имат IQ 101. Франция, Белгия и Норвегия са със 100 точки, а Русия, Германия, Люксембург, Полша и прибалтийските държави имат IQ 99. Преди България са още Испания, Ирландия, Латвия и Гърция.

Класацията за Европа е съставена под формата на карта в блога на чешкия математик Якуб Мариан. Картата е направена по данни от 2007 г., публикувани като част от проекта The G-Factor of International Cognitive Ability Comparisons на Хайнер Риндерман.

Мариан подчертава, че картата няма за цел да осмива или насърчава дадена държава, а само цитира статистически данни.

Качеството на образованието има голямо влияние върху тестовете за интелигентност. Ниското IQ е показател за по-малък достъп до качествено образование, а не за нисък интелект. Реалният въпрос е как европейското общество да помогне на държавите с по-слаби образователни системи, отбелязва Мариан.