Президентът Росен Плевнелиев номинира Андреана Атанасова за член на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на държавния глава.

Като изразява увереност, че номинацията ще намери необходимата обществена подкрепа, следващата седмица президентът ще издаде указ за назначаването на Атанасова за член на регулаторния орган, информират от прессекретариата на държавния глава.

Мотивите на президента да номинира Андреана Атанасова за член на КРС са нейната професионална квалификация и богатият й над 17-годишен опит в сферата на телекомуникациите и европейските въпроси, придобити на отговорни постове в национални и международни институции.

Андриана Радева Атанасова започва кариерата си през 1996 г. като главен специалист в Държавната инспекция по съобщенията и подпомага работата на Междуведомствената комисия по радиочестотния спектър като неин секретар. От 1998 до 2000 г. е експерт в Комитета по пощи и далекосъобщенията, а през 2000-2005 г. заема длъжностите държавен експерт и началник на отдел "Развитие на далекосъобщенията" в Министерство на транспорта и съобщенията. Тя участва в разработването на секторната политика в областта на далекосъобщенията и нейната периодична актуализация, както и в хармонизацията на законодателството ни с изискванията на европейското право.

През периода 2005-2008 г. е началник на отдел "Европейска интеграция" и временно изпълнява длъжността директор "Европейска интеграция и международно сътрудничество" в Държавната агенция за информационни технологии и съобщенията, като отговаря за организацията и координира дейността в областта на съобщенията, свързана с интегрирането на Република България към ЕС и приемането й за неин пълноправен член. Участва в изготвяне на споразумения, меморандуми за сътрудничество и други документи, свързани с двустранното сътрудничество и международната дейност.

Като съветник в кабинета към Комисията за регулиране на съобщенията през 2008-2009 г. участва в провеждането на първия кръг от анализи на пазара на електронните съобщения, както и в изготвянето на различни подзаконови регулаторни актове.

От 2009 г. до 2013 г. заема длъжността директор на дирекция "Съобщения" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Организира и ръководи работата по актуализацията на секторната политика в областта на електронните съобщения, измененията и допълненията на Закона за електронните съобщения и Закона за пощенските услуги, различни стратегически документи и подзаконови нормативни актове в сферата на съобщенията.

Андреана Атанасова притежава богат опит в работата по европейските въпроси, придобит в процеса на присъединяване на Република България към ЕС и по време на пълноправното членство на страната ни. От 2003 г. до 2008 г. е ръководител на Работна група 19 "Телекомуникации и информационни технологии" към Съвета за координация и мониторинг, а през 2009-2011 г. - на Работна група 17 "Телекомуникации и информационни технологии" към Съвета по европейски въпроси.

Като съветник в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел през 2011-2013 г., участва в заседанията на работните групи към Съвета на ЕС, където представя и защитава българските позиции в областта на съобщенията и информационното общество.

Андреана Атанасова е преминала обучения по "Изследвания на технологиите" (Колежа на "Кейбъл и Уайрлес", Ковънтри, Великобритания), "Телефонни технологии, базирани на Интернет протокол за комуникации в отдалечени области" ("Японски далекосъобщителни инженерингови и консултантски услуги" и втория по големина японски телекомуникационен оператор - KDDI, Токио, Япония), "Политика в далекосъобщенията" ("Японска агенция по международно сътрудничество", Токио, Япония), "Политика на конкуренцията, регулаторни и приватизационни въпроси в далекосъобщенията" ("Институт на Съединените щати за обучение в далекосъобщенията и Федералната комисия по съобщенията, Вашингтон, САЩ).