Главният прокурор поиска за трети път снемане на имунитета на Цветан Цветанов. Искане е за започване на наказателно преследване заради длъжностно присвояване.

В съобщение от прокуратурата се казва: "Днес, 01 ноември 2013 г. главният прокурор на Република България внесе в 42 - то Народното събрание искане с основание чл.70 ал.1 от Конституцията - за снемане имунитета на народния представител Цветан Цветанов и за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу него.

В хода на разследване са събрани доказателства, че Цветан Цветанов е извършил престъплението по чл. 202 ал.2 т.1 вр. ал. 1 т. 1 във вр. с чл.201 във вр. с чл.282 ал.2, предл. 2-ро във вр. с ал.1 от НК вр. с чл. 26 ал.1 от НК- длъжностно присвояване в големи размери – около 50 000 лв., средства от бюджета на МВР, като за улесняването му е извършено и престъпление по служба.

Парите са присвоени в полза на другиго – Орлин Тодоров. В нарушение на закона като министър на вътрешните работи Цветанов е разпоредил на това лице да бъде изплатено трудово възнаграждение за времето от отстраняването му от длъжност и обезщетения за период, в който Тодоров реално е бил задържан под стража в затвора Ловеч.

По този начин Тодоров е получил заплата и обезщетение за неползван отпуск за времето на задържането си, както и впоследствие 20 заплати при пенсионирането му от МВР.

Към момента е установено следното: На 11.03.2011г. на Орлин Тодоров е било повдигнато обвинение за престъпления по чл. 357, ал.2 във вр. ал.1 НК и по чл. 387, ал. 3, във вр. ал. 2 и ал. 1 НК и Тодоров е задържан от прокурора до 72 часа. С определение на Окръжен съд гр. Ловеч, потвърдено от Апелативен съд Велико Търново, спрямо Тодоров е била взета мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Във връзка с образуваното досъдебно производство срещу Тодоров и взетата спрямо него мярка за процесуална принуда "Задържане под стража", на 19.03.2011г. Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи е образувал дисциплинарно производство срещу Тодоров и го е отстранил временно от длъжност.

На 21.11.2011г. на Орлин Тодоров е отнето и разрешението му за достъп до класифицирана информация.

Сформираната комисия по дисциплинарното производство срещу Орлин Тодоров е изготвила предложение до Цветан Цветанов Тодоров да бъде отстранен от длъжност, поради това че му е отнет достъпът до класифицирана информация, което е задължително с оглед разпоредбата на чл. 234, ал. 1, т.4 от ЗМВР: "Държавен служител в МВР може да бъде временно отстранен от длъжност: когато бъде отнет достъпът му до класифицирана информация; в този случай отстраняването се извършва от органа по назначаването".

Въпреки това, в нарушение на закона, със своя заповед от 23.12.2011г., Цветан Цветанов наложил наказание "Порицание" на Орлин Тодоров и го възстановил на същата длъжност - началник сектор БОП-град Велико Търново. По това време обвиняемият Тодоров продължавал да пребивава в Затвора Ловеч, в изпълнение на най-тежката мярка за неотклонение. Освен това с тази заповед Цветан Цветанов е разпоредил да се изплати възнаграждение на Орлин Тодоров за времето от неговото отстраняване, считано от 21.03.2011г. до датата на издаване на заповедта.

На 09.01.2012г. е издадена нова заповед от Цветан Цветанов, с която за втори път временно е отстранил от длъжност Орлин Тодоров, като двете заповеди /от 23.12.2011г. и от 09.01.2012г. са връчени на Тодоров в един и същи ден – на 13.01.2012г./.

Впоследствие, на 07.02.2012г. продължавайки да се намира в Затвора – Ловеч с мярка за неотклонение "задържане под стража", Орлин Тодоров подал заявление за прекратяване на служебното правоотношение по собствено желание, като повод на това заявление със заповед на Цветанов от 29.02.2012г. е прекратено служебното правоотношение на Орлин Тодоров. Със същата заповед министър Цветанов е разпоредил на Орлин Тодоров да бъдат изплатени в пълен размер обезщетения съгласно ЗМВР. На 25.04.2012г. със заповед на Станимир Флоров /директор на ГДБОП към този момент/ е разпоредено на Орлин Тодоров да бъдат изплатени обезщетенията за неползван платен годишен отпуск, вкл. и за времето през което Тодоров е бил задържан под стража.

Цветан Цветанов е народен представител и в това си качество се ползва с имунитет. Поради това досъдебното производство към момента е спряно на основание чл. 25 т.3 от НПК. Съгласно чл. 70, ал.1 от Конституцията на Република България в тези случаи Народното събрание може да даде разрешение за възбуждане и провеждане на наказателно преследване.", заявяват от прокуратурата.