Британски социолози пресметнаха, че се чувстват най-комфортно на 54 години.
В изследването са участвали 1 000 мъже. Те са споделили, че едва на 54 са започнали да се чувстват сигурни и достатъчно възрастни. Късното настъпване на точката на комфорта учените обясняват с финансовото бреме и късното бащинство.
Повечето мъже, които не са достигнали периода на предпенсионна възраст, се страхуват от загуба на работните си места, домовете си и от плешивостта. Едва след 54-ата си година те започват да си позволяват да се радват на живота.