Числата от 87-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 40,29,7,24,2,3.

II теглене: 33,7,14,31,47,46.

---------------------

6 от 42

I теглене: 14,30,18,36,17,8.

---------------------

5 от 35

I теглене: 9,25,7,32,17.

II теглене: 35,32,5,22,26.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7,6,4.

Печеливши числа: 9,2,8.