Месенето на хляб като начин за сприятеляване и работа в екип бе представено от младежи от пет Дунавски страни в Русе.

Идеята е част от проекта "Дунавска промяна", представен от международно дружество "Елиас Канети" и д-р Надежда Савова, координатор на международната дейност на мрежата "Хлебни къщи". Млади хора от Германия, Румъния, Молдова, Сърбия и Германия се включиха в месенето на хляб и приготвянето на различни храни, с които да представят междукултурния диалог.

Месенето на хляб заедно е универсална методика за сплотяване, която може да се прилага във всяка една обществена сфера, разказа д-р Надежда Савова. "Младите хора минават през процеса на месене на хляб, като различните елементи като метафори ги вдъхновяват за творчески идеи и за екипна работа. Има квас, който може да е символ на любовта или гордостта, има сол, която може да е вкус, сила или трудности, има захар – символ на любов или на лицемерие", обяснява д-р Савова. Тя споделя, че днес хората са забравили допира до естествените материали, защото примерно купуват готов хляб или машини за месенето му. Рядко хващат тестото, а това е полезно и физически, и духовно, и социално. Месенето ни кара да творим, а не да сме просто консуматори.

В момента д-р Савова работи по книга за хляба, която се базира на православната християнска традиция. "Това е моята религия и е интересно да изследваме къде в Библията се споменава хлябът, квасът и въобще елементите на хляба. Книгата ще бъде интересна в световен мащаб, защото ще предлага на читателите си основни цитати, извадени от Библията и жития на светии, които са живели, месейки хляб или са вършели чудеса, месейки хляб, както и псалми свързани с хляба. Всъщност хляба е един претекст, който ще припомня за духовната храна", обяснява авторката.

В скоро време се очаква и в Русе да се направи Хлебна къща, тъй като няколко организации са проявили интерес към метода и искат да го приложат.