Длъжниците ще плащат по-малко такси за дългове, които се събират от частни съдебни изпълнители. Това предвижда проект за промяна на тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, който е пуснат за обществено обсъждане, съобщиха от правосъдното министерство.

Новите текстове предвиждат частните съдебни изпълнители да не начисляват такси за сумите, които некоректните длъжници са погасили в срока за доброволно изпълнение. В момента подобен текст не съществува, което означава, че ако делото е образувано пред частен съдебен изпълнител, дори когато длъжникът е платил доброволно в срока за доброволно изпълнение, от него се събира такса.

Промяната беше вкарана за обсъждане в края на миналата седмица по предложение на Министерството на правосъдието. Тя ще влезе в сила от момента на обнародването на тарифата в Държавен вестник.