Числата от 52-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 25, 7, 46, 24, 43, 11.

II теглене: 17, 41, 24, 16, 12, 30.

---------------------

6 от 42

I теглене: 17, 6, 10, 19, 4, 15.

---------------------

5 от 35

I теглене: 11, 23, 15, 33, 27.

II теглене: 14, 32, 18, 16, 23.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 6, 7.

Печеливши цифри: 2, 2, 1.