69 варненци са ухапани от кърлежи през изминалата седмица. Това сочи справката на Регионалната здравна инспекция в града, на база на данните от изминалата седмица.
През отчетния период с диагноза Лаймска болест в болница „Св. Марина” има 2 регистрирани случая, а с Марсилска треска има регистриран един случай.

В РЗИ Варна има постъпили 8 проби за видово определяне на кърлежи – 6 - Jxodes ricinus и 2 - Ripicefalus.

В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали 32 лица. Направени са 29 имунизации, от които на 11 лица е поставена ваксина против жълта треска.

В КАБКИС през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 18 лица.  Извършени са 57 епидемиологични проучвания на болни с ОЗБ.