Военното обучение по училища в страната ще започне още от ноември, заяви на среща с педагози и директори на училища в Добрич просветният министър Анелия Клисарова и допълни, че това е дискутирано с министъра на отбраната Ангел Найденов и програмата, по която ще се води обучението, е качена на сайта на военното министерство, където всеки, който проявява интерес може да я види.

Първоначално бе обявено, че воентото обучение ще стартира през декември.

Клисарова  заяви още, че целта на новия закон за образование, който е и поводът за обиколката й в страната и срещите й с педагози, е образованието да повиши качеството си, което ще доведе до намаляване на младежката безработица и намаляване на процента на отпадналите от училище деца.

"В различните региони процентът на отпадналите е различен-средно за страната той е около 14 на сто, но има региони, където достига и 28 %. Целта е до 2020 г. да бъде намален на 11 на сто. Време е вече да се въведе дуалната система, която ще има пряк ефект както върху отпадането на ученици, така и ще намали безработицата. Доказано е, че страни като Германия и Швеция, където тази система работи от години, са с най-нисък процент безработица сред младежите" - каза още министър Клисарова, като поясни, че тази система предвижда работа в реални условия и учене едновременно, както и въвеждане на кредитна система, която ще даде възможност за преминаване от една в друга специалност. Що се отнася до финансовия аспект на системата образователният министър посочи, че в програма "Региони в растеж" МОНМ иска оперативна ос "Образователна инсфраструктура", по която кметове и общини да кандидатстват за ремонт и модернизация на училищата. В тази връзка министър Клисарова подчера, че в бюджета има 100 млн. лв., 25 на сто от които са за висшите училища, а другите 75 % - за училищата, с които им се дава възможност да увеличат делегираните си бюджети.