Приетите на първо класиране след 7-и клас могат да се запишат в гимназията, която са избрали, от днес до 4 юли. Вчера министерството на образованието и науката обяви класирането за училищата, които приемат след седми клас.

Тези, които не са приети на първо класиране или пък не харесват къде са приети, могат да заявят желание за участие във втория етап от класирането до 4 юли. Крайните резултати ще станат ясни на 10 юли. В случай, че има все още свободни места, ще бъде направено и трето класиране, което ще бъде обявено на 17 юли.

При записването си в гимназия учениците трябва да носят оригиналите на удостоверенията за завършен седми клас и медицинско свидетелство, когато специалността го изисква. Подава се и заявление по образец.