България е изправена пред външнополитически риск, генериран от стратегията на Русия за противопоставяне срещу ЕС и НАТО. Високата степен на зависимост на част от българския елит спрямо Русия увеличава обхвата на възможните поражения върху стабилността и качеството на демокрацията в България. Налице са белези за външна намеса в развитието на българската политическа криза.

Това са изводите на Лабораторията за управление на риска към НБУ за юни, която се ръководи от Иван Костов.

Освен това пороите са откроили ограничения капацитет за взаимодействие на институциите и са довели до човешки жертви. Състоянието на системите за сигурност, гарантиращи живота на хората, остава незадоволително, пише в резюмето на доклада.

Изследователите отчитат влошаване на състоянието на България по три от показателите за риск: политическата криза се задълбочи; тя се разпростря в банковата система, вкл. и в БНБ; Standard&Poor's понижи рейтинга на България поради политическата нестабилност в страната.