Мъглата в случая „Боевски”, която падна след изненадващото прибиране на олимпийския шампион в България, осъден за наркотрафик в Бразилия, измести назад моралната взаимовръзка „престъпление-наказание”. Това стана ясно от коментара пред bTV Христо Христев - преподавател по международно право и наказателно право на ЕС. Адвокат Марин Марковски обясни, че няма нищо странно в случая, тъй като е приложено конкретно законодателство – в случая бразилското.
„Някой е хванат на летище с куфари, случайно по-тежки с 9 килограма кокаин. Тече производство и в един момент той се озовава в България. И българското общество си задава въпроса – това ли става, когато някой е хванат? Изведнъж той се появява, играейки между процедурите. Така ли трябва да действат компетентните органи”, попита Христев.

Въпросът му дойде логично, след като и той, и адвокат Марин Марковски обясниха, че няма нищо странно в случая, тъй като е приложено конкретно законодателство – в случая бразилското. Двамата обаче не стигнаха до консенсус как трябва да действа българското в конкретната ситуация.

Според Христев българската прокуратура няма отношение да изпълнява постановени присъди от трети страни, извън ЕС. „Съгласно българското законодателство, когато български гражданин е извършил престъпление в чужбина, следва да започне разследване. Когато са станали известни факти, свързани с предполагаемо престъпление в друга държава, българската прокуратура следва да предприеме действия. Според мен обаче давността на това престъпление е изтекла”, обясни той.

Адвокатът Марковски обаче отхвърли вариант срещу тежкоатлета да започне досъдебно производство тук, заради принципа, че никой не може да бъде съден два пъти за едно и също нещо. Затова „Бовески ще продължи да си седи при дъщеричката си и не може да бъде съден повече”.

Христо Христев постави и друг въпрос - на какво основани и по какъв ред Боевски, или който и да е друг български гражданин, е освободен. „Странното е липсата на яснота, дали в съответствие с бразилския ред той е освободен. Българското посолство в Бразилия какво е правило по случая, както и компетентни български органи? МВР и Министерство на правосъдието да потърсят съответна информация и да информират българското общество”, призова той.

По думите на Марковски обаче „бели петна” по случая няма. „Имаме добър акт, че български гражданин се е прибрал в родината. В бразилското законодателство съществува конвенция за подобен род престъпления да бъде прекратено изпълнението на присъдата. Има постановление от март, публикувано в Държавен вестник. Прекратява се изпълнението на присъдата и осъденият се екстрадира. Те имат практически подход – защо чужденец да седи там да харчи държавни пари? Тази процедура е публична, това, че министерства не са се информирали е въпрос на вътрешната организация на тези ведомства”, коментира юристът.