Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

1 гладач – ютия, средно обр., за гр.Мартен /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/
1 общ работник, средно обр., за гр.Мартен /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/
1 шивач, средно обр., за гр.Мартен /по чл.53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
1 охранител, средно обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 машинен оператор – кроене на плат, основно обр. /по чл.41а от ЗНЗ – разкрити работни места на пълно или непълно работно време за чиракуване на младежи до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 специалист по продажби, средно/висше обр. – маркетинг/мениджмънт, английски/немски език, компютърни умения /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 инженер поддръжка, висше техническо обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 юрисконсулт, висше обр. по специалността /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 озеленител, основно/средно обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 строителен бояджия, средно професионално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 дърводелец, средно професионално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 електротехник, средно професионално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 общ работник, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
2 пакетировачи, основно/средно обр. /по чл.53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
1 организатор обработка на информация, средно икономическо обр., компютърни умения /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 общ работник в шевно производство, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 продавач консултант, средно икономическо обр. /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 служител информация – в транспортна фирма, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 шивач, средно обр. /по чл.51 от ЗНЗ - работа на непълно работно време/
1 козметик, средно обр., опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

*****************

1 мияч на съдове – ресторант, основно обр.
1 работник – машинен разкрой с ЦПУ, средно/висше техническо обр., 2 години опит
1 работник на плетачна машина – производство на индустриални уплътнители, средно обр., 2 години опит
1 организатор на производство, висше техническо обр., 5 години опит
1 работник по поддръжка, 1 шлосер по поддръжка, 1 матричар, 1 мотокарист, 1 фрезист – производство на метални изделия, основно/средно обр., опит
1 инженер конструктор – производство на метални изделия, техническо обр., опит
1 машинен инженер, висше техническо обр., компютърни умения
1 технически сътрудник, средно/висше икономическо обр., компютърни умения
1 технически сътрудник, средно/висше обр., румънски език, 1 година опит
3 опаковачи на чорапни изделия, средно обр., мин. 1 година опит
5 тапицери – мебелно производство, средно обр., мин. 2 години опит
1 настройчик оператор на машини с ЦПУ, средно обр., работи се на машини система ЗИТ 500 Т и Fanuc, опит
1 икономист счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, шофьор кат.В
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално обр., опитът е предимство
1 инженер – цехов технолог, висше техническо обр., компютърни умения, работа с програми за проектиране, 3 години опит
2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално обр., опитът е предимство
1 машинист на багер, основно обр., правоспособност, опит
10 заварчици СО, средно/основно обр., опит
17 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
15 заварчици – метод 141 и 111, средно професионално обр. /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас
3 монтажници и 3 комплектовачи – производство на метални изделия, основно/средно обр.
2 кранисти – портален кран, основно/средно обр., правоспособност
2 борвергисти, средно специално обр., 2 години опит
1 счетоводител в училище, висше икономическо обр., компютърни умения, стаж в системата на образ.
1 огняр – на газ, в училище, средно обр., правоспособност
1 огняр – котел на твърдо гориво, в детска градина, основно/средно обр., правоспособност, за с.Щръклево
1 майстор на закуски, средно/основно обр., опит
1 продавач на закуски, средно обр., опит
1 фрезист, средно техническо обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно специално обр., 5 години опит
1 програмист – софтуерни приложения, висше обр. - компютърни умения, програмни езици Access, PHP
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 лекар невролог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар анестезиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар кардиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
1 дизайнер на корпусна мебел, средно/висше обр., компютърни умения – PhotoShop, CorelDraw и 3DsMax, шофьор кат.В, опит
1 технолог в мебелно производство, средно/висше обр., компютърни умения – AutoCAD, опит с пробивни машини с ЦПУ
1 фрезист – мебелно производство, средно обр., опит
16 оператори на дървообработваща машина, основно обр.
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит, за гр.Бяла
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., немски език, владеенето на руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD, 2 години стаж, за гр.Бяла
3 монтажници на корпусна мебел, средно обр., 1 година опит
10 работници – обработване на дърво, средно обр., за гр.Две могили
2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит
7 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и конструиране на мебели
5 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
1 шлайфист, средно обр., опит
1 продавач в бензиностанция, средно обр.
3 шофьори на автобус – превози в страната и в чужбина, кат.Д, средно обр., удостоверение за професионална компетентност
4 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
2 кофражисти, основно/средно обр., опит
12 работници в строителството, основно/средно обр., опит
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
1 готвач – 4 часа, средно специално обр./завършен курс, опитът е предимство
1 готвач, средно професионално обр., 3 години опит
3 сладкари, средно/основно обр., опит
2 чистачи – различни обекти, основно обр., едното място е на 4 часа
4 сервитьори, средно обр.
1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
1 технолог нормировчик, висше обр. – технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит
1 офис асистент, средно обр., италиански и английски език, компютърни умения
1 инспектор по качеството на продукти, висше обр. – индустриална химия/машиностроене, английски/немски език, компютърни умения, 5 години опит
1 автомонтьор – тежкотоварен автомобил, средно специално обр., 2 години опит
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 технически изпълнител, висше/полувисше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
15 комплектовачи на елементи за електоинсталационни изделия, основно обр.
5 зареждачи – в промишлено производство, основно обр.
2 оператори на пресукваща машина, средно техническо обр., 3 години опит
1 шивач на индустриални облекла, средно специално обр., 3 години опит
1 спедитор в транспортна фирма, средно обр., немски и английски език, компютърни умения
2 общи работници в леярен цех, основно обр.
2 огняри – котел на нафта, средно обр., правоспособност
1 технически сътрудник, средно обр., френски език, компютърни умения, 1 година стаж
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно обр., прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист
10 оператори на машина за производство на филтри за автомобили, средно обр., опит на подобна позиция
2 макетчици, средно обр., работа с поялник
1 електромонтьор, средно технически обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., опит
17 монтажници на метални конструкции, основно обр.
6 шмиргелисти, основно/средно обр., опит
4 шлосери, средно обр., опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо обр., английски език, опит 3 години
13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
1 крояч на банциг – шевно производство, средно специално обр.
1 моделиер конструктор - шевно производство, средно специално обр.
1 окачествител - шевно производство, средно специално обр.
2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно обр., опит
1 техник механик в шевно производство, основно/средно обр., опит
2 работници на преса в кроялен участък, основно обр.
5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.
1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар
2 работници – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
3 технолози в шевно производство, средно специално обр.
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
15 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
4 кроячи, средно обр., опит
18 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
148 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по музика в детска градина, висше обр. по специалността /за гр.Две могили/
2 общи работници в дърводелски цех, основно обр. /гр.Бяла/
1 учител в детска градина, висше обр., начална училищна педагогика /с.Баниска/
2  шивачки, основно обр. /за гр.Две могили/
10 машинни оператори на дървообработващи машини, средно обр. /за гр.Две могили/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.